Zuzana Turčanová

Zuzana Turčanová

Člen - výkonný výbor

Telefón: 0907 601 874

email: macciattko@gmail.com